Skip to content Skip to footer

Matematik ve Bilimde Büyük Keşifler: GEMS

Eğitim modelleri gelişiyor, değişiyor ve hepsinin ortak bir hedefi var; eğitime katkı sağlamak. Günümüzde öğretim yaklaşımları sıklıkla değişim ve gelişim göstermektedir. Bunun temel sebebi, teknoloji çağının, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini çözümleme noktasında sağladığı katkıdır. Araştırmalar sonucu, insan beyninin, olayları ve bilgiyi algılamasının tek yönlü olmadığı, dışarıdan gelen birçok bilgi, tecrübe ve beş duyu organını kullanarak edindiği…

Read more

Ahilik Eğitim Sisteminden Yeni Nesile: Yetenek Atölyeleri

Yeni Eğitim Sistemlerinde Atölye Eğitimleri Niçin Yeniden Ön Plana Çıktı? Son zamanlarda, Z Kuşağı eğitimlerinde atölye eğitimlerinin yeniden ön plana çıkmasının elbette birçok sebebi var. Yeniden ön plana çıkması diyoruz çünkü atölye eğitimi anlayışı sadece son 5-10 yıldır başlatılmış veya uygulamaya konmuş eğitim anlayışları değildir. Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nde de bu eğitim yaklaşımlarının Ahilik…

Read more

Öğretmenin DEHB İle İmtihanı

Öğrencinizin, kendi davranışsal becerilerini geliştirirken ona yol göstermenize, rehberlik etmenize ihtiyacı vardır Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda en sık görülen davranış bozukluğudur ve belirtiler, ergenlik ve yetişkinlik döneminde de devam edebilir. Dünya'da ve Türkiye’de görülme oranı ortalama % 5'tir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar aslında küçük hayalperestlerdir. Genellikle özgün, sevecen ve herkese…

Read more

Üstün Zekalılar ve Üstün Yeteneklilerin Okulu: Enderun

Osmanlılar, Türk-İslam devlet geleneğine ve eğitim mirasına sahip çıkarak bu mirası geliştirmiş ve her dönem modernize etmeye çalışmıştır. Yönetici eğitimi ve askeri eğitim alanında zirve olan Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nin birçok alanda mükemmelliğinin en somut örneklerinden biri olmuştur. Zaman içinde genişleyen topraklarıyla beraber müesseselerini de geliştiren Osmanlı Devleti, yöneticilerini ve komutanlarını da bizzat devlet merkezinde…

Read more

Eğitim mi? Eğlence mi?

Zeka oyunları alanında yapılan çalışmalar “Oyun oynamakla, zekâ gelişir mi?” sorusunu ortaya çıkarmış ve bu alanda birçok araştırma yapılmıştır. TÜZDER tarafından ilkokul 1. sınıfa devam eden 80 öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmaya göre zekâ ve akıl oyunlarının öğrencilerin zekâ ve yetenek skorlarına katkı sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda zekâ ve akıl oyunları eğitmenliği kursuna katılan…

Read more

Dil Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir ?

Hiç şüphesiz, dünya artık küresel bir köy haline geldi. Bu köyde iletişim kurmanın da en birincil yolu, yabancı bir dile sahip olmaktır. Hangi lisanı öğrenmemiz gerektiği konusu, tamamen ihtiyaçlar çerçevesinde değişen bir durum. Peki biz İngilizce veya ihtiyaçlarımız çerçevesinde başka bir yabancı dil öğrenirken beynimizde neler olup bitiyor? Yabancı bir dil öğrenmenin fizyolojik serüveni nasıl?…

Read more

Eğitimin Dijitale Dönüşümü: Bugünü ve Yarını

Dijital dönüşüm her şeyden önce iletişim alanındaki gelişmelerle başladı diyebiliriz. Önceleri dumanla haberleşmeden, mektuplaşmaya şimdi de e-mail, sms ve sosyal medya araçları ile haberleşme dönemindeyiz. Bu elbette zamanı verimli kullanma ve hızlı iletişim açısından büyük bir gelişme. Maliyetleri yüksek süreçlerin, analiz edilerek, tasarruf sağlayacak teknolojilerle birimlere entegre edilerek verimlilik artırma çalışmaları hız kazandı. Kâğıt olarak…

Read more

Sınav Kaygısı

Kaygı yaşamak, olağan bir durumdur ve hayatın bir parçasıdır. Herkes, hayatın akışında çok farklı konulara ilişkin kaygı duyabilir. İş, aile, maddi konular, sağlık, sınav gibi önemli olan birçok konu, bizi endişelendirebilir. Bu noktada bilinmesi gereken kaygının/endişenin, işlevsel bir özelliğinin olduğu ve düzeyine göre olumlu ya da olumsuz olarak kişiyi etkilediğidir. Adını sıkça duyduğumuz bir kelime…

Read more

Pandemi Kıskacında Ekran, Akran ve Ebeveyn

Pandemi ve kontrollü sosyal hayat derken evde geçen sürenin uzaması hem çocuklarımızın hayatlarında derin izler bıraktı hem de ebeveynler olarak bizi belirli noktalarda zorladı. Gelişim çağındaki çocuklarımız eğitim, oyun, iletişim derken neredeyse tüm günlerini ekranda geçirir hale geldiler. Akran iletişimleri oldukça zayıfladı. Aile içi iletişimler ise eksik ve hatalı yaklaşımlar sebebiyle yıprandı. Tüm bu yaraları…

Read more

    Bültene Abone Olmak İçin


    TÜZDER© 2021 / All Rights Reserved.

    Rehber Zeka – Blok Alanı

    © 2023 Rehber Zeka – Tüm hakları saklıdır.