Skip to content Skip to footer

Eğitim ve Kalite

Her şey, zıddı ile anlam kazanır. Kalitesizliğin tabanı yoktur. Aynı şekilde daha kaliteli her zaman vardır. Bu nedenle kalite, iyinin de iyisini arama sürecidir. Kalite kavramı, soyut bir kavramdır ve direkt ölçmek zordur.

Devamı Rehber Zeka Dergisinde…

Leave a comment

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]