Skip to content Skip to footer

Eğitime Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Bakış

Okul öncesi ve ergenlik süreci, insan beyninin gelişime en açık olduğu dönemlerden. Bu iki kritik dönemde insan beyni öğrenmeye, gelişmeye, farklılaşmaya hiç olmadığı kadar açık. Kişinin çevresiyle bulunduğu etkileşim de bu yaşlarda onun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimine önemli etkide bulunuyor.

Devamı Rehber Zeka Dergisinde…

Leave a comment

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]