Skip to content Skip to footer

Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımı ve Çoklu Zeka

Öğrenme sürecindeki bir bireyin, yapabildiklerinden çok yapabilecekleri üzerinde durulmalıdır. Geliştirilebilir yönlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmak, ufkunu genişletmek, onu çok yönlü ele almak gerekir.

Devamı Rehber Zeka Dergisinde…

Leave a comment

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]