Skip to content Skip to footer

Çocukların En Gerçekçi Uğraşı

Oyun, sadece eğlenceden ibaret değildir, ciddi bir öneme sahiptir. Biz yetişkinlerin zaman zaman ‘gereksiz’, ‘anlamsız’ ya da ‘amaçsız’ olarak gördüğü oyunlar, önemli bir amaca hizmet eder. Bu yüzden oyun, çocuk için elzem bir ihtiyaçtır. Oyun, çocuk için en temel ihtiyaçlardan biridir. Bir çocuğun gününün büyük bir kısmı oyunlarla geçer. Çocuk, oyunun içinde hayatın provasını yapar…

Read more

Ahilik Eğitim Sisteminden Yeni Nesile: Yetenek Atölyeleri

Yeni Eğitim Sistemlerinde Atölye Eğitimleri Niçin Yeniden Ön Plana Çıktı? Son zamanlarda, Z Kuşağı eğitimlerinde atölye eğitimlerinin yeniden ön plana çıkmasının elbette birçok sebebi var. Yeniden ön plana çıkması diyoruz çünkü atölye eğitimi anlayışı sadece son 5-10 yıldır başlatılmış veya uygulamaya konmuş eğitim anlayışları değildir. Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nde de bu eğitim yaklaşımlarının Ahilik…

Read more

Sırlarımızı Kalbimizde Saklarız

Kalp, çok ilginç bir organ çünkü sırlarımızın ev sahibi. Görüyoruz ki sır tuttuğumuz zaman nabız artıyor, basınç artıyor. Zaten kalbi ölçebiliyoruz, görebiliyoruz ve düşündüklerini anlayabiliyoruz ve o sebepten bence kalp, sırrın evidir. Diğer yandan zayıf kalpler ve güçlü kalpler var. Şuna inanıyorum ki, kötü insanların kalpleri de zayıf ve gevşek oluyor. Çünkü kalbi çalıştırmak için…

Read more

Üstün Potansiyelli İletişim

Üstün Zekâlı çocuklar ile ilgili konuşurken terminoloji karmaşıklığından bahsederek başlamak en doğrusu olabilir. İngilizce “gifted& talented children” olarak tanımlanan grup için ülkemizde kullanılan birçok tanım var. “Üstün Zekâlı Çocuklar”, “Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar”, “Üstün Potansiyelli Çocuklar”, “Özel Yetenekli Çocuklar” gibi. Hepsi aynı anlama geliyor. Bunun bir anlamı yok diye düşünülebilir ancak kullandığımız terminoloji önemlidir.…

Read more

Aynı Yerden Bakıp Başka Şeyler Görebilmek

Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı Bir Şey Görmek Sıradışı düşünme kavramı, Latince meydana getirmek, doğurmak anlamına gelen “creare” kökünden türemiştir. Bu kavram, eski zamanlardan bu yana, düşüncenin var olduğu her alanda kullanılmıştır ve her toplumun kendine ait sıradışı düşünme biçimi vardır. Bunu, Japonların çiçek düzenleme sanatında bile görebilmek mümkündür. Kendi toplumumuza ait olan sıradışı…

Read more

    Bültene Abone Olmak İçin


    TÜZDER© 2021 / All Rights Reserved.

    Rehber Zeka – Blok Alanı

    © 2023 Rehber Zeka – Tüm hakları saklıdır.