Skip to content Skip to footer

Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Sınıf Etkileşimine ve Akademik Becerilere Katkısı

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesi ve nitelikli insan yetiştirmede de başrol oyuncularıdır. Kendisiyle ve çevresiyle iyi iletişim kurabilen öğretmenler, öğrencileriyle de etkili iletişim kurar ve bu, öğrencilerinin başarısını doğrudan etkiler.

Devamı Rehber Zeka Dergisinde…

Leave a comment

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]