Skip to content Skip to footer

Matematik ve Bilimde Büyük Keşifler: GEMS

Eğitim modelleri gelişiyor, değişiyor ve hepsinin ortak bir hedefi var; eğitime katkı sağlamak. Günümüzde öğretim yaklaşımları sıklıkla değişim ve gelişim göstermektedir. Bunun temel sebebi, teknoloji çağının, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini çözümleme noktasında sağladığı katkıdır. Araştırmalar sonucu, insan beyninin, olayları ve bilgiyi algılamasının tek yönlü olmadığı, dışarıdan gelen birçok bilgi, tecrübe ve beş duyu organını kullanarak edindiği…

Read more

Öğretmenin DEHB İle İmtihanı

Öğrencinizin, kendi davranışsal becerilerini geliştirirken ona yol göstermenize, rehberlik etmenize ihtiyacı vardır Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda en sık görülen davranış bozukluğudur ve belirtiler, ergenlik ve yetişkinlik döneminde de devam edebilir. Dünya'da ve Türkiye’de görülme oranı ortalama % 5'tir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar aslında küçük hayalperestlerdir. Genellikle özgün, sevecen ve herkese…

Read more

Sınav Kaygısı

Kaygı yaşamak, olağan bir durumdur ve hayatın bir parçasıdır. Herkes, hayatın akışında çok farklı konulara ilişkin kaygı duyabilir. İş, aile, maddi konular, sağlık, sınav gibi önemli olan birçok konu, bizi endişelendirebilir. Bu noktada bilinmesi gereken kaygının/endişenin, işlevsel bir özelliğinin olduğu ve düzeyine göre olumlu ya da olumsuz olarak kişiyi etkilediğidir. Adını sıkça duyduğumuz bir kelime…

Read more

    Bültene Abone Olmak İçin


    TÜZDER© 2021 / All Rights Reserved.

    Rehber Zeka – Blok Alanı

    © 2023 Rehber Zeka – Tüm hakları saklıdır.