Skip to content Skip to footer

Matematik ve Bilimde Büyük Keşifler: GEMS

Eğitim modelleri gelişiyor, değişiyor ve hepsinin ortak bir hedefi var; eğitime katkı sağlamak. Günümüzde öğretim yaklaşımları sıklıkla değişim ve gelişim göstermektedir. Bunun temel sebebi, teknoloji çağının, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini çözümleme noktasında sağladığı katkıdır. Araştırmalar sonucu, insan beyninin, olayları ve bilgiyi algılamasının tek yönlü olmadığı, dışarıdan gelen birçok bilgi, tecrübe ve beş duyu organını kullanarak edindiği…

Read more

Çocukların En Gerçekçi Uğraşı

Oyun, sadece eğlenceden ibaret değildir, ciddi bir öneme sahiptir. Biz yetişkinlerin zaman zaman ‘gereksiz’, ‘anlamsız’ ya da ‘amaçsız’ olarak gördüğü oyunlar, önemli bir amaca hizmet eder. Bu yüzden oyun, çocuk için elzem bir ihtiyaçtır. Oyun, çocuk için en temel ihtiyaçlardan biridir. Bir çocuğun gününün büyük bir kısmı oyunlarla geçer. Çocuk, oyunun içinde hayatın provasını yapar…

Read more

Ahilik Eğitim Sisteminden Yeni Nesile: Yetenek Atölyeleri

Yeni Eğitim Sistemlerinde Atölye Eğitimleri Niçin Yeniden Ön Plana Çıktı? Son zamanlarda, Z Kuşağı eğitimlerinde atölye eğitimlerinin yeniden ön plana çıkmasının elbette birçok sebebi var. Yeniden ön plana çıkması diyoruz çünkü atölye eğitimi anlayışı sadece son 5-10 yıldır başlatılmış veya uygulamaya konmuş eğitim anlayışları değildir. Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nde de bu eğitim yaklaşımlarının Ahilik…

Read more

Bir ‘Klasik Koşullanma’ Deneyine Var mısınız?

Balon şişirdiğinizde yanınızdaki bazı insanlar, gözlerini kısarak bakar ve gerginleşir. Çünkü balonun şişerken veya patlarken çıkardığı sesi, korkunç bir şeyle ilişkilendirmeyi öğrenmişlerdir. Tüm bunlar, “Klasik Koşullanma” adını verdiğimiz bir durum sonucu ortaya çıkan, sayısız insan davranışlarından sadece birkaçıdır. Çağrışımlarla öğreniriz. Zihnimiz, art arda gelen olayları doğal olarak birbirine bağlar. Ve bu sayede birbiri ardına gelecek…

Read more

Zeki Gıdalar: Zekayı ve Gelişimi Destekleyen Gıdalar

Sağlıklı beslenme, genellikle insan vücudunda mevcut olan olumsuz bir durumu düzeltmek veya iyileştirmek, kilo problemlerinden kurtulmak, herhangi bir rahatsızlığı önlemek ya da sağlıklı yaşam amaçlı bir süreç olarak değerlendirilir. Nasıl ki karaciğerimizi, böbreklerimizi kalbimizi yani organlarımızı korumak ve onların fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirmelerine yardımcı olmak için beslenme önerileri varsa, beynimizi korumak ve onun bilişsel…

Read more

Hayatınızda ‘Kırık’ Camlara Yer Vermeyin

Kişisel olarak verdiğimiz küçük bir tavizin, göz yumduğumuz en ufak bir olayın, ne gibi büyük sonuçlara yol açtığının farkında mısınız? Ünlü psikolog Philip Zimbardo' nun 1969’da yaptığı bir deneyden esinlenilerek geliştirilen “Kırık Cam Teorisi”, bu soruya cevaben birçoğumuzu şaşırtacak nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen kırık cam deneyinde, maddi imkânları düşük insanların…

Read more

Üstün Potansiyelli İletişim

Üstün Zekâlı çocuklar ile ilgili konuşurken terminoloji karmaşıklığından bahsederek başlamak en doğrusu olabilir. İngilizce “gifted& talented children” olarak tanımlanan grup için ülkemizde kullanılan birçok tanım var. “Üstün Zekâlı Çocuklar”, “Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar”, “Üstün Potansiyelli Çocuklar”, “Özel Yetenekli Çocuklar” gibi. Hepsi aynı anlama geliyor. Bunun bir anlamı yok diye düşünülebilir ancak kullandığımız terminoloji önemlidir.…

Read more

Aynı Yerden Bakıp Başka Şeyler Görebilmek

Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı Bir Şey Görmek Sıradışı düşünme kavramı, Latince meydana getirmek, doğurmak anlamına gelen “creare” kökünden türemiştir. Bu kavram, eski zamanlardan bu yana, düşüncenin var olduğu her alanda kullanılmıştır ve her toplumun kendine ait sıradışı düşünme biçimi vardır. Bunu, Japonların çiçek düzenleme sanatında bile görebilmek mümkündür. Kendi toplumumuza ait olan sıradışı…

Read more

Anne Karnından Anne Kucağına 3 Dönemde Kişilik Gelişimi

Doğum Öncesi Dönem, Kişilik Gelişimine Etki Eder mi? Bebek, doğduğunda, bir beyin yapılanması ile dünyaya gelir. Bu beyin yapılanması, ilk olarak anne-babadan gelen genetik malzemenin buluşmasıyla oluşur. Bu genetik yapı, dışarıdan müdahaleye açık değildir. Ancak beynin yapılanmasını oldukça etkileyen bir diğer faktör; hamilelik başladığı andan itibaren annenin salgılamış olduğu hormonlardır. Bu hormonlar, kan dolaşımı ile…

Read more

    Bültene Abone Olmak İçin


    TÜZDER© 2021 / All Rights Reserved.

    Rehber Zeka – Blok Alanı

    © 2023 Rehber Zeka – Tüm hakları saklıdır.