Skip to content Skip to footer
Üstün Potansiyelli İletişim
Üstün Zekâlı çocuklar ile ilgili konuşurken terminoloji karmaşıklığından bahsederek başlamak en doğrusu olabilir. İngilizce “gifted& talented children” olarak tanımlanan grup için ülkemizde kullanılan birçok tanım var. “Üstün Zekâlı Çocuklar”, “Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar”, “Üstün Potansiyelli Çocuklar”, “Özel Yetenekli Çocuklar” gibi. Hepsi aynı anlama geliyor. Bunun bir anlamı yok diye düşünülebilir ancak kullandığımız terminoloji önemlidir.…
Aynı Yerden Bakıp Başka Şeyler Görebilmek
Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı Bir Şey Görmek Sıradışı düşünme kavramı, Latince meydana getirmek, doğurmak anlamına gelen “creare” kökünden türemiştir. Bu kavram, eski zamanlardan bu yana, düşüncenin var olduğu her alanda kullanılmıştır ve her toplumun kendine ait sıradışı düşünme biçimi vardır. Bunu, Japonların çiçek düzenleme sanatında bile görebilmek mümkündür. Kendi toplumumuza ait olan sıradışı…
Pandemi Kıskacında Ekran, Akran ve Ebeveyn
Pandemi ve kontrollü sosyal hayat derken evde geçen sürenin uzaması hem çocuklarımızın hayatlarında derin izler bıraktı hem de ebeveynler olarak bizi belirli noktalarda zorladı. Gelişim çağındaki çocuklarımız eğitim, oyun, iletişim derken neredeyse tüm günlerini ekranda geçirir hale geldiler. Akran iletişimleri oldukça zayıfladı. Aile içi iletişimler ise eksik ve hatalı yaklaşımlar sebebiyle yıprandı. Tüm bu yaraları…
Anne Karnından Anne Kucağına 3 Dönemde Kişilik Gelişimi
Doğum Öncesi Dönem, Kişilik Gelişimine Etki Eder mi? Bebek, doğduğunda, bir beyin yapılanması ile dünyaya gelir. Bu beyin yapılanması, ilk olarak anne-babadan gelen genetik malzemenin buluşmasıyla oluşur. Bu genetik yapı, dışarıdan müdahaleye açık değildir. Ancak beynin yapılanmasını oldukça etkileyen bir diğer faktör; hamilelik başladığı andan itibaren annenin salgılamış olduğu hormonlardır. Bu hormonlar, kan dolaşımı ile…
Uzaya Çıkmak Tarifsiz Bir Duygu!
Uzaya çıkışınız, inişiniz; oradaki karanlık, insanı hayrete düşüren bir azamet. Bütün bunlar muhakkak surette bir “Yaratıcı”nın varlığını kabule sevk ediyor sizi. Bir Müslüman olarak yalnız ben değil, farklı inanç mensupları da aynı şeyi hissettiler. Gezegenleri, yıldızları, ayı, galaksileri gördüğünüzde O’nun varlığına kani oluyorsunuz. Biliyorsunuz, uzayda sesi taşıyacak boşluk olmadığından sesin yeryüzünden oraya aktarılabilmesi mümkün değil.…

    Bültene Abone Olmak İçin

    TÜZDER© 2021 / All Rights Reserved.

    Rehber Zeka – Blok Alanı

    © 2022 Rehber Zeka – Tüm hakları saklıdır.